BASIC

 • Företag/förening
  visas i Kartvyn

Gratis

PREMIUM

 • Företag/förening visas i Kartvyn
 • Vägbeskrivning till Företag/förening
 • Administrera erbjudande (text/bild)
 • Möjlighet att lyftas upp på Facebook/Instagram
 • Möjlighet att lyftas i Nyhetsbrev
 • Reportage (extra kostad)
 • Annonsering (extra kostad)
 • Egna evenemangssidor (extra kostad)
 • Grafisk/film/text produktion (extra kostad)

300 kr/mån

PARTNER

 • Bli delaktig i uppbyggnaden
  av siten och/eller ansvara
  för en sektion.

Kontakta oss

Registrera konto på Southern Destination